2.SINIF SENE BAŞI METİNDE KONU VE ANA FİKİR ETKİNLİĞİ

wesanderson

Öğrenci
24 Eyl 2021
307
0
16
 Okuduğumuz metinlerde üzerinde durulan düşünce, olay, durum ya da sorun metnin konusudur. Bir metnin konusunu bulmak için;
* Metinde ne üzerinde duruluyor?
* Bu metinde ne hakkında söz ediliyor? gibi sorulara yanıt aranır. METİNDE ANA FİKİR ( ANA DÜŞÜNCE ) 
 Okuduğumuz paragraf ya da metinde yazarın bize asıl anlatmak istediği bir düşünce, bir mesaj vardır. Bu düşünce ya da mesaja _______ ___________ ( ______ ________________ ) denir.

Bir metnin ana fikri genellikle sonlarda, yani yazarın son sözlerinin geçtiği yerde aranır. Çünkü yazar burada, amacına tam olarak ulaşmak ister. Bunu tüm samimiyeti ve kararlılığı ile dile getiri.
 Ana fikir bazen paragraftaki bir tümce olabileceği gibi, paragrafın tamamından da çıkarılabilir


 Aşağıdaki metinlerin başındaki kutucuğa ana fikirlerden uygun olanların numaralarını yazınız.Adı ve Soyadı:
Sınıfı: No:

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1.

Metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ailemiz ve evimiz
B. Aile büyüklerimiz
C. Ailemizden beklentilerimiz2 Dörtlüğün konusu hangi seçenekte verilmiştir?
A. Renkler VB. Trafik Kuralları C. Çocuklar


3. Yukarıdaki paragraftan hangi sonucu çıkaramayız?

A. Başarıya birlikte sevinmek güzel bir davranıştır.
B. Arkadaşlar arasında yardımlaşmayla başarı elde edilebilir.
C. Kazanma hırsıyla rakip oyuncuların incitilmesi yanlış bir davranıştır.

4-Yukarıdaki metnin ana fikri hangisidir?
A. Kendimizin ve başkalarının güvenliği için trafik kurallarına uymalıyız.
B. Kitap okumanın birçok yararı vardır.
C. Sağlığımızı korumak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz.

5-Yukarıdaki metnin ana fikri hangisidir?

A. Yenilikler çabuk eskiyip tarihe karışır.
B. Çağımızda iletişim araçları sürekli gelişmekte ve yenilenmektedir.
C. Yenilikler insan yaşamını kolaylaştırır.

6.

6- Bu metnin ana düşüncesi hangisidir?

A. Mesleğini seven insanlar hayatta çok başarılı olurlar.
B. Çevremizi korumalı ve temiz tutmalıyız.
C. Çeşitli meslek sahipleri ihtiyaçlarımızı giderir.

7. “Bir metinde yazarın okura iletmek istediği asıl düşünceye o metnin ............ denir. “

Yukarıdaki tümcedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A. konusu B. ana fikri C. başlığı

8.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Barış ve kardeşlik
B. Çocuk oyunları
C. Ağaçların faydaları

9.
I. Savurganlıktan uzak durmalıyız.
II. Bizden sonraki kuşakları önemsemeliyiz.
III. Dünyamızın doğal kaynakları sonsuzdur.

Metinde, yukarıda verilen düşüncelerden hangisi yoktur?

A. I B. II C. III

10.Yukarıdaki parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A. Tilkinin gözünün peynirde kalmasından
B. Tilkinin kargayı aldatmasından
C. Karganın beyaz peyniri gagalamasından

11.

Yukarıdaki metnin ana düşüncesi nedir?
A. Doğa her şeyiyle çok güzeldir.
B. Kış mevsimi çok uzun sürer.
C. İlkbaharın gelmesiyle doğa canlanır.
12- Parçanın ana düşüncesi hangisidir?
A. Yurtta barış, dünyada barış!
B. İnsanlar kendilerini geliştirmelidir.
C. Mutlu olmanın yolu sevgidir.

13-Aşağıdaki cümlelerdeki sebep ve sonuçları bularak yazalım.

• Dersi dinlemediği için konuyu anlamadı.
Sebep:

Sonuç:

• Dengeli beslenmediği için sık sık hasta oluyor.
Sebep:

Sonuç:

14.Aşağıdakilerden hangisinin ana fikri temizliğe özen göstermektir?
A. Üstündeki kirli çamaşırları değiştirdi. Ellerini, yüzünü, ayaklarını iyice yıkadı.
B. Onun en çok uzun kulaklarını severdi. Bu tavşan ona sevgiyi öğretmişti.
C. Dişi çok ağrıyordu fakat bir türlü dişçiye gitmeyi göze alamıyordu.

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır ?
A. sı – ğı – nak
B. göz – lük – lü
C. paz – ar – lık
 Okuduğumuz metinlerde üzerinde durulan düşünce, olay, durum ya da sorun metnin konusudur. Bir metnin konusunu bulmak için;
* Metinde ne üzerinde duruluyor?
* Bu metinde ne hakkında söz ediliyor? gibi sorulara yanıt aranır. METİNDE ANA FİKİR ( ANA DÜŞÜNCE ) 
 Okuduğumuz paragraf ya da metinde yazarın bize asıl anlatmak istediği bir düşünce, bir mesaj vardır. Bu düşünce ya da mesaja _______ ___________ ( ______ ________________ ) denir.

Bir metnin ana fikri genellikle sonlarda, yani yazarın son sözlerinin geçtiği yerde aranır. Çünkü yazar burada, amacına tam olarak ulaşmak ister. Bunu tüm samimiyeti ve kararlılığı ile dile getiri.
 Ana fikir bazen paragraftaki bir tümce olabileceği gibi, paragrafın tamamından da çıkarılabilir


 Aşağıdaki metinlerin başındaki kutucuğa ana fikirlerden uygun olanların numaralarını yazınız.Adı ve Soyadı:
Sınıfı: No:

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1.

Metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ailemiz ve evimiz
B. Aile büyüklerimiz
C. Ailemizden beklentilerimiz2 Dörtlüğün konusu hangi seçenekte verilmiştir?
A. Renkler VB. Trafik Kuralları C. Çocuklar


3. Yukarıdaki paragraftan hangi sonucu çıkaramayız?

A. Başarıya birlikte sevinmek güzel bir davranıştır.
B. Arkadaşlar arasında yardımlaşmayla başarı elde edilebilir.
C. Kazanma hırsıyla rakip oyuncuların incitilmesi yanlış bir davranıştır.

4-Yukarıdaki metnin ana fikri hangisidir?
A. Kendimizin ve başkalarının güvenliği için trafik kurallarına uymalıyız.
B. Kitap okumanın birçok yararı vardır.
C. Sağlığımızı korumak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz.

5-Yukarıdaki metnin ana fikri hangisidir?

A. Yenilikler çabuk eskiyip tarihe karışır.
B. Çağımızda iletişim araçları sürekli gelişmekte ve yenilenmektedir.
C. Yenilikler insan yaşamını kolaylaştırır.

6.

6- Bu metnin ana düşüncesi hangisidir?

A. Mesleğini seven insanlar hayatta çok başarılı olurlar.
B. Çevremizi korumalı ve temiz tutmalıyız.
C. Çeşitli meslek sahipleri ihtiyaçlarımızı giderir.

7. “Bir metinde yazarın okura iletmek istediği asıl düşünceye o metnin ............ denir. “

Yukarıdaki tümcedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A. konusu B. ana fikri C. başlığı

8.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Barış ve kardeşlik
B. Çocuk oyunları
C. Ağaçların faydaları

9.
I. Savurganlıktan uzak durmalıyız.
II. Bizden sonraki kuşakları önemsemeliyiz.
III. Dünyamızın doğal kaynakları sonsuzdur.

Metinde, yukarıda verilen düşüncelerden hangisi yoktur?

A. I B. II C. III

10.Yukarıdaki parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A. Tilkinin gözünün peynirde kalmasından
B. Tilkinin kargayı aldatmasından
C. Karganın beyaz peyniri gagalamasından

11.

Yukarıdaki metnin ana düşüncesi nedir?
A. Doğa her şeyiyle çok güzeldir.
B. Kış mevsimi çok uzun sürer.
C. İlkbaharın gelmesiyle doğa canlanır.
12- Parçanın ana düşüncesi hangisidir?
A. Yurtta barış, dünyada barış!
B. İnsanlar kendilerini geliştirmelidir.
C. Mutlu olmanın yolu sevgidir.

13-Aşağıdaki cümlelerdeki sebep ve sonuçları bularak yazalım.

• Dersi dinlemediği için konuyu anlamadı.
Sebep:

Sonuç:

• Dengeli beslenmediği için sık sık hasta oluyor.
Sebep:

Sonuç:

14.Aşağıdakilerden hangisinin ana fikri temizliğe özen göstermektir?
A. Üstündeki kirli çamaşırları değiştirdi. Ellerini, yüzünü, ayaklarını iyice yıkadı.
B. Onun en çok uzun kulaklarını severdi. Bu tavşan ona sevgiyi öğretmişti.
C. Dişi çok ağrıyordu fakat bir türlü dişçiye gitmeyi göze alamıyordu.

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır ?
A. sı – ğı – nak
B. göz – lük – lü
C. paz – ar – lık