İslam Dininin Temel Kaynakları: Kur'an-ı Kerim

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Kur'an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah tarafından son peygamber Hz. Muhammed’e gönderilen son ilahi kitaptır. Dolayısıyla kıyamete kadar başka ilahi kitap gönderilmeyecektir.

Kur’an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır.

Kur’an-ı Kerim hiçbir değişikliğe ve bozulmaya uğramadan, güvenli bir şekilde günümüze kadar gelmiştir.

Kur’an; insanların dünyada huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini ve ahirette de mükâfata ulaşmalarını sağlayacak prensipler içerir. İnsanları en doğru ve güvenilir bilgilerle aydınlatır. Kur'an-ı Kerim, Müslümanların kılavuzudur.

Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e (s.a.v) verilmiş bir mucizedir. Diğer peygamberlerin mucizeleri kısa bir süre içinde olurken ve onları yalnız o dönemde yaşayanlar gördüğü halde, Kur’an-ı Kerim mucizesi kıyamete kadar sürecektir. Bu konuda bir Kur’an ayetinde şöyle buyrulur:“De ki: Andolsun ki insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, yine de benzerini ortaya koyamazlar.” (İsra suresi, 88. ayet)


Kur’an-ı Kerim, şu karışık hayat yolculuğunda insana doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü öğreten bir doğru yol rehberidir. Kur’an en doğruyu öğrenmemiz için başvuracağımız birinci ve en önemli kaynaktır. Kur’an, doğru ve güvenilir bilgilerle bize huzurlu bir hayatın ölçülerini ve ahirette de sonsuz cennetlere ulaştıracak hayati ilkeler gösterir. Bu konuda Yüce Kur’an’da şöyle buyrulur: “...Sana bu kitabı (Kur’an’ı) her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik.” (Nahl suresi, 89. ayet)Her insan için hayati öneme sahip; Ben kimim? Bu hayatta bulunma gayem nedir? Niçin yaratıldım? Beni yaratan varlığın üstün özellikleri nelerdir? Beni yaratan yaratıcı benden ne istemektedir? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Öldükten sonra başıma neler gelecek? Gibi her insan için hayati önem taşıyan sorulara en doğru cevabı insanı yaratan ve onu en iyi bilen yaratıcının kitabı Kur’an-ı Kerim verecektir.