İngilizce Tercihlerden Bahsetme – Talking About Preference

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
İngilizcede tercihlerimizi ifade ederken prefer, would prefer ve would rather gibi ifadelerden yararlanırız. Bu ifadeleri kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır.


Would Prefer Kullanımı
“would prefer” tıpkı “prefer” gibi “tercih etmek” anlamına gelir ve şu ana, geleceğe dair tercihlerimizden bahsetmek için kullanılır. “would prefer” ardından bir isim alabilir.

Example(s) / Örnek(ler)
» He would prefer tea. (O çay tercih eder.)
> “would prefer” bir fiille birlikte kullanılacağı zaman araya “to” edatı girer.

Example(s) / Örnek(ler)
» Jack would prefer to watch movies at home. (Jack evde film izlemeyi tercih eder.)
> “would prefer” ‘d prefer şeklinde kısaltılabilir.

Example(s) / Örnek(ler)
» I‘d prefer extreme sports. (Ben tehlikeli sporları tercih ederim.)
> Cümleyi olumsuz yaparken “would prefer” ardından olumsuzluk eki olan “NOT” getirilir.

Example(s) / Örnek(ler)
» We would prefer not to eat hamburger. (Biz hamburger yemeyi tercih etmeyiz.)
» We would prefer not hamburger. (Biz hamburger tercih etmeyiz.)
> İki şey ya da iki aktivite arasında yaptığımız seçimi yani hangisini tercih ettiğimizi ifade ederken tercih edilen ile tercih edilmeyen arasına “rather than” kelimesi getirilir. Cümle diziminde ilk söylenen istenilen, tercih edilendir; cümlenin sonunda yer alan ise istenmeyen, tercih edilmeyendir.

Example(s) / Örnek(ler)
» My father would prefer to watch news rather than read newspaper. (Benim babam haberleri izlemeyi gazete okumaya tercih eder)
Would Rather Kullanımı
“would rather” tıpkı “prefer” ve “would prefer” gibi “tercih etmek” anlamına gelir. Fiillerle birlikte kullanılır ve kendisinden sonra gelen fiil hiçbir ek almaz.

Example(s) / Örnek(ler)
» I would rather stay at home. (Evde kalmayı tercih ederim.)
> “would rather” ‘d rather şeklinde kısaltılabilir.

Example(s) / Örnek(ler)
» She’d rather watch science fiction movies. (O, bilim kurgu filmleri izlemeyi tercih eder.)
> Cümleyi olumsuz yaparken “would rather” ardından olumsuzluk eki olan “NOT” getirilir.

Example(s) / Örnek(ler)
» They would rather not go out. (Onlar dışarı çıkmayı tercih etmezler.)
> Bir şeyi, durumu ya da aktiviteyi diğerine yeğlediğimizi, bahsi geçenlerden hangisini tercih ettiğimizi ifade ederken tercih edilen ve tercih edilmeyen arasına than getirilir. Cümle sıralamasında ilk söylenen şey istenilen, tercih edilenken; cümlenin sonunda yer alan istenmeyen, tercih edilmeyendir.

Example(s) / Örnek(ler)
» My mum would rather drink tea than coffee. (Benim annem çay içmeyi kahve içmeye tercih eder.)