İngilizce Tercih Cümleleri – Prefer

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Prefer sözlük anlamıyla “tercih etmek” anlamına gelir. İngilizcede prefer, bir şeyi ya da bir aktiviteyi bir diğerine göre daha fazla sevdiğimizi, ikisi arasından hangisi tercih ettiğimizi ifade etmek için kullanılır.


Example(s) / Örnek(ler)
» I prefer tea. (Ben çayı tercih ederim.)
» You prefer horror movie. (Sen/Siz korku filmi tercih edersin/iz.)
» We prefer hamburger. (Biz hamburger tercih ederiz.)
» They prefer swimming. (Onlar yüzmeyi tercih ederler.)
> Prefer sonrasında bir isim ya da fiil kökenli bir kelime gelebilir. Prefer sonrasındaki fiil kökenli kelimeye çoğunlukla -ing eki getirilir ancak “to” ile birlikte fiilin yalın halde kullanılması da yanlış değildir.

Example(s) / Örnek(ler)
» I prefer riding a bike.
»
I prefer to ride a bike.
>
İki şey ya da aktivite arasında yaptığımız seçimi yani hangisini tercih ettiğimizi ifade ederken tercih edilen ile tercih edilmeyen arasına “to” kelimesi getirilir. Cümle diziminde ilk söylenen istenilen,tercih edilendir; cümlenin sonunda yer alan ise istenmeyen, tercih edilmeyendir.

Example(s) / Örnek(ler)
Prefer-Tea-to-Coffee-696x497.jpg

» He prefers drinking tea to coffee. (O, çayı kahveye tercih eder.)
Prefer-Football-to-Tennis-696x497.jpg

» She prefers playing football to tennis. (O, futbol oynamayı tenis oynamaya tercih eder.)
Prefer-Meat-to-Cheese-696x497.jpg

» It prefers eating meat to cheese. (O, et yemeyi peynir yemeye tercih eder.)
> Geniş zamanda “I,You,We,They” kişi zamirleri kullanılarak kurulan Prefer cümlelerinde “prefer” hiçbir ek almaz. Bir kişi, hayvan veya nesne ismiyle veya bunların yerine geçebilecek “He, She, It” kişi zamirleriyle kurulan cümlelerde prefer ardından -s eki alır.

Example(s) / Örnek(ler)
» I prefer strawberry jam (Ben çilek reçeli tercih ederim.)
» My mother (she) prefers honey. (Annem bal tercih eder.)
İNGİLİZCE GENİŞ ZAMAN KONU ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Prefer Olumsuz Cümleler
Geniş zamanda PREFER cümlelerini olumsuz yapmak için “I, You, We, They” kişi zamirleriyle birlikte DO NOT (DON’T), “He, She, It” kişi zamirleriyle birlikte DOES NOT (DOESN’T) kullanılır. Kişi zamirleri yerine cümlelerde kişi, hayvan ya da nesne adları da belirtilebilir.

Example(s) / Örnek(ler)
» I don’t prefer watching cartoon. ( Ben çizgi film izlemeyi tercih etmem.)
» You don’t prefer doing puzzles. (Sen/Siz yapboz yapmayı tercih etmezsiniz.)
» Ayşe and I (We) don’t prefer playing hopscotch. (Ayşe ve ben seksek oynamayı tercih etmeyiz.)
» They don’t prefergoing out on snowy days. (Onlar karlı havalarda dışarı çıkmayı tercih etmezler.)
» Ali (he) doesn’t prefer junk food. ( Ali abur cubur yiyecek tercih etmez.)
» Mary (she) doesn’t prefer dark colors. ( Mary koyu renkleri tercih etmez.)
» A cat (it) doesn’t prefer swimming. (Kedi yüzmeyi tercih etmez.)
Prefer Soru Cümleleri
Geniş zamanda DO/DOES başa getirilerek PREFER ile ilgili soru cümleleri oluşturulabilir.

Example(s) / Örnek(ler)
»Do I/you/we/they prefer eating cheesecake?
– Yes, I/you/we/they do.
– No, I/you/we/they don’t.
»Does he/she/it prefer playing in the garden?
– Yes, he/she/it does.
– No, he/she/it doesn’t.