Çevremizde Dinin İzleri

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Çevremizde Dinin İzleri
1.
Aşağıdakilerden hangisi dinin mimari eserler üzerindeki etkisine örnek değildir?

A.
Minaredeki kapının kıble yönünü göstermesi
B.
Bazı mescitlerin ahşap malzemeyle yapılması
C.
Mabetlerde canlı resimlerine yer verilmemesi
D.
Bazı camilerin bahçesine sadaka taşı konulması
2.
Türkler İslam’a girdikten sonra İslam kültür ve medeniyetine büyük katkı sağlamışlardır. Bilim, sanat, edebiyat, mimari alanlarında Türk zevkine özgü bir çizgi geliştirmişlerdir.
Bu metinde Türkler ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A.
İslam medeniyetini zenginleştirdikleri
B.
Mimari alanı daha çok önemsedikleri
C.
İslam’ı baskı altında kabul ettikleri
D.
Bilimsel alanda pek çok keşif yaptıkları
3.
Allah sevgisi, güzel ahlak, yaratandan dolayı yaratılanı sevme konulu şiirler yazdı. Sade ve anlaşılır bir dil kullandı. İnsanları Allah sevgisi etrafında toplanmaya çağırdı. Şiirlerini, Divan adlı eserde topladı.
Bu metinde sözü edilen şairin adı nedir?
A.
Mevlana
B.
Âşık Veysel
C.
Ahmet Yesevî
D.
Yunus Emre
4.
Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dini
motiflere örnek değildir?

A.
Kandil gecelerini kutlamak
B.
Bayramlarda bayramlaşmak
C.
Düğün konvoyuna katılmak
D.
Bebeğin kulağına ezan okumak
5.
İnsan, ahenkli ve kulağa hoş gelen güzel sesleri dinlemekten hoşlanır ve onlardan etkilenir.
İnsanın bu özelliğine yönelik uygulanan sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Musiki
B.
Şiir
C.
Gazel
D.
Kaside

6.
I. Allah’a ısmarladık.”, “Allah’a şükür.” gibi ifadeler
II. “İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed gibi isimler
III. Bir varmış, bir yokmuş gibi masal tekerlemeleri
Numaralanmış bilgilerden hangisi dilimizdeki dini
motiflere örnek olur?

A.
Yalnız I.
B.
I ve II.
C.
II ve III.
D.
I, II ve III.
7.
Müslümanlar, cemaatle namaz kılmaya önem verdikleri
için geniş avlulu, büyük yapılar inşa etmişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir?
A.
Kervansaray
B.
Mescid
C.
Külliye
D.
Cami
8.
Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz
Bu dizelere göre insan ilişkilerinde aşağıdaki tutumlardan hangisi olumlu karşılanamaz?
A.
Farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmak
B.
İşleri zorlaştırmaktan kaçınmak
C.
İnsanları ötekileştirmek
D.
Eleştirilere açık olmak
9.
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Hz. Muhammed’e duyulan sevgiyle ilgili değildir?

A.
Salavat getirmek
B.
Mevlid okumak
C.
Sünnete uymak
D.
Tövbe etmek
10.
I. Selçuklu Döneminde yapılan mimari eserlerin çoğu
Mimar Sinan’a aittir.
II. Osmanlı’da Dede Efendi ve Itri gibi büyük söz yazarı
ve bestekârlar yetişmiştir.
III. Yunus Emre Orta Asya’da yaşamış edebiyatçılarımızdandır.
Numaralanmış bilgilerin hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
A.
Yalnız I.
B.
I ve III.
C.
II ve III.
D.
I, II ve III.
11.
Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerden biridir?

A.
Edirne − Selimiye Camii
B.
Ankara − Kocatepe Camii
C.
Konya − Mevlânâ Türbesi
D.
Erzurum − Çifte Minare Medresesi
12.
4fb60e87835fec489426.jpeg

A.
Vaaz kürsüsü
B.
Mihrap
C.
Minber
D.
Şadırvan