Çevremizde Dinin İzleri 3

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Çevremizde Dinin İzleri 3
1.
Dinin, örf ve adetler üzerinde etkisi olduğu gibi örf ve adetlerin de din yorumları üzerinde etkisi olmuştur.
Bu etkileşimle ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A.
Hz. Peygamberin adı anıldığında salavat getirilmesi
B.
Hacdan dönenlerin hediye olarak zemzem getirmesi
C.
Erkek çocuklarının kız çocuklarından üstün görülmesi
D.
Bebeklerin bir kulağına ezan diğerine kamet okunması
2.
Hz. Muhammed’e duyulan sevgi ve saygının şiir diliyle anlatıldığı eserlerdir.
Sözü edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Gazel
B.
Naat
C.
İlahi
D.
Münacat
3.
Aşağıdakilerden hangisi dini musiki ustalarından biri değildir?

A.
Itri
B.
Dede Efendi
C.
Hacı Arif Bey
D.
Süleyman Çelebi
4.
Söylediği hikmet dolu sözlerle, İslam’ı Orta Asya’da yaşayan Türkler arasında yaymıştır. Türk tasavvuf edebiyatının en eski ve en önemli eserlerinden “Divan-ı Hikmet” adlı eserin yazarıdır. Güzel sözlerle, Türklere İslam dininin esaslarını ve ahlakını öğretmeyi amaçlamıştır.
Hakkında bilgi verilen Türk-İslam büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Hoca Ahmet Yesevî
B.
Hacı Bayram Veli
C.
Hacı Bektaş Veli
D.
Yunus Emre
5.
Müslümanlar caminin etrafına insanların faydalanacakları pek çok sosyal işleve sahip mimari eserler inşa etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz?
A.
Aşevi
B.
Çeşme
C.
Medrese
D.
Kervansaray

6.
Camilerin fonksiyonları ile ilgili;

I. Birlikte ibadet etme imkânı verir
II. Çevredeki insanları bir araya getirir
III. Eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir
durumlarından hangileri doğrudur?
A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
I. ve III.
D.
I, II ve III.
7.
Müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, şerefesi olan,
yüksek ve ince yapıdır.
Tanımı verilen mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Minber
B.
Minare
C.
Mihrap
D.
Kürsü
8.
30140dab78136027ebb6.jpeg

A.
Mihrap – Minyatür – Kubbe
B.
Minber – Kubbe – Minyatür
C.
Mihrap – Kubbe – Minyatür
D.
Minber – Minyatür – Kubbe
9.
Aşağıdaki bilgiler ile görseller eşleştirildiğinde hangi açıklama dışarıda kalır?

A.
İmamın hutbe okuduğu mekândır
B.
Bir çeşit resim sanatıdır
C.
Camiyi örten yapılardır
D.
Yönü kıbleyi gösterir
10.
Hz. Süleyman tüm maddî imkânlarını kullanarak yapımı babası tarafından başlatılan mescidi tamamladı. Müslümanlarca kutsal kabul edilen mekânlardan biri olan bu mabedin Müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılır.
Bu metinde sözü edilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Süleymaniye Camii
B.
Selimiye Camii
C.
Mescid-i Nebi
D.
Mescid-i Aksa
11.
Dinî musiki ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?

A.
Cami musikisi, herhangi bir müzik aleti kullanılmaksızın, sadece insan sesiyle icra edilir.
B.
Mevlit, salavat ve tekbir sadece camilerde okunan musiki eserleridir.
C.
Önemli sanatkârların katkılarıyla bugünkü zenginliğini kazanmıştır.
D.
Ezan ve kamet dini musikinin en önemli türlerindendir.
12.
Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A.
Mesnevi - Mevlana Celaleddin Rumi
B.
Mevlid - Süleyman Çelebi
C.
Makalât - Hoca Ahmet Yesevi
D.
Divan - Yunus Emre