Çevremizde Dinin İzleri 2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Çevremizde Dinin İzleri 2
1.
Kültürümüzü etkileyen kaynaklardan belki de en önemlisi dindir. Dolayısıyla dil, sanat ve edebiyatımızda Allah, Rab, mevlâ, tövbe, melek, hak, ibadet, dua ve peygamber kıssaları gibi kavramlar sıkça kullanılmaktadır.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
A.
Kur’an’ın kültürümüzde önemli bir yeri vardır.
B.
Türkçeye Arapçadan pek çok kelime girmiştir.
C.
Türkçe, kültürümüzün aktarılmasında temel taşıyıcıdır.
D.
Peygamber kıssaları edebiyatımızın beslendiği kaynaklar arasındadır.
2.
“…Onlara öğüt ver, kendileri hakkında etkili ve güzel
söz söyle.”
(Nisa suresi, 63. ayet)
Bu ayetin anlamına en uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Dilin kemiği yok
B.
Bülbülün çektiği dil belasıdır
C.
Büyük lokma ye büyük söz söyleme
D.
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
3.
Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan pek çok edebi tür gelişmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz?
A.
Naat
B.
Gazel
C.
Münacat
D.
Mani
4.
Bu canım var oldukça ben Kur’an’ın tutsağıyım,
Muhammed Mustafa’nın yolundaki toprağım.
Benden başkaca bir söz nakledenler olursa
Onu söyleyenden de o sözden de uzağım.
Mevlana’nın bu dizelerde anlatmak istediği husus
aşağıdakilerden hangisidir?

A.
Düşüncelerini Kur’an ve sünnetle oluşturduğu
B.
Kur’an’la sünnetin birbirini tamamladığı
C.
Söylediklerinin zamanla farklılaşabileceği
D.
Yanlış anlaşılabilecek fikirlerinin olduğu
5.
“Bu dünyaya kavga için değil, sevgi için geldik.” düşüncesini şiirlerle ifade etmiştir. Onun düşüncesinin özünü, Allah ve insanı sevgisi oluşturur. “Yaradan’dan ötürü yaratılanı hoş görmek” gerektiğini savunur.
İnsanın dünyaya sevgi için geldiğini savunan bu şairin adı nedir?
A.
Yusuf Has Hacip
B.
Hacı Bektaş Veli
C.
Ahmet Yesevi
D.
Yunus Emre

6.
Müslümanların mimari anlayışlarını;

I. Camiyi merkeze alan bir şehir planı geliştirmişlerdir.
II. Eserlerinde yaşadıkları coğrafyanın izlerine rastlanmaz.
III. Caminin çevresinde insanların faydalanacakları yapılar inşa etmişlerdir.
durumlarından hangileri doğru yansıtmaktadır?
A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
I. ve III.
D.
II ve II
7.
Aşağıdakilerden hangisi caminin iç bölümlerinden
biridir?

A.
Mihrap
B.
Kubbe
C.
Şerefe
D.
Şadırvan
8.
Müslümanların aşağıdaki sanat dallarından hangisinde eserleri görülemez?

A.
Mimari
B.
Musiki
C.
Hat
D.
Heykelcilik
9.
7c7ec3db87764079f5d6.jpeg

A.
Yalnız I
B.
Yalnız II.
C.
I. ve II.
D.
II ve III.
10.
Hz. Peygamber, Kur’an’ı güzel sesli kimselerden dinlemeyi severdi. Abdullah b. Mesud, Üseyd b. Hudayr gibi sahabilerden Kur’an dinlerdi. Bir hadisinde: “Kur’an’ı seslerinizle güzelleştiriniz. Çünkü güzel ses, Kur’an’ın güzelliğini artırır.” buyurmuştur
Buna göre;
I. Hz. Peygamber, musikinin gelişmesine destek olmuştur.
II. Hz. Muhammed sesi iyi olanları değerlendirmiştir.
III. Kur’an okuyanlar ses eğitimi alarak okuyuşlarını güzelleştirmelidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A.
Yalnız I.
B.
I. ve II.
C.
I. ve III.
D.
I, II ve III.
11.
Hz. Süleyman, kırk yıl süren hükümdarlığı ve peygamberliği süresince Allah’ın (c.c.) adını insanlara duyurmak için çalışmıştı. Onun saltanatı, zenginlik ve adalet kavramlarıyla bütünleşmişti. Hz. Süleyman’ın hayatı ise Kur’an-ı Kerim’de bir ibret öyküsü olarak bizlere anlatılmıştır.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A.
Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir.
B.
Devletin yönetimini babasından devralmıştır.
C.
Davalarda hüküm verirken adalet üzere kararlar almıştır
D.
Peygamberlik görevi yanında devlet başkanlığı da yapmıştır.
12.
Örf ve adetler ile ilgili;

I. Dinin özüne ters olmamalıdır.
II. Kanuni bağlayıcılıkları vardır.
III. Oluşumlarında dinin de etkisi görülür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A.
Yalnız I.
B.
I. ve II.
C.
I. ve III.
D.
I, II ve III.