Parçada Anlam 3

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
9,731
9
38
Parçada Anlam 3
1.
Tosun Bey dışarı çıkıp aceleyle atını değiştirdi. Padişahın otağını tek başına arayacaktı. Güneş batmış, hava kararmaya başlamıştı. Köpüren derelerden geçti. Orman yollarına girdi. Tepelere çıktı. Dört yana naralar savurdu. Sesinin yankılarından başka bir karşılık alamadı. Yağmur durmuyordu. “Yarın erkenden çıkar, bulurum.” diyerek geri döndü. Dizgini boş bırakıyor, geldiği yollardan atının içgüdüsüyle dönebiliyordu.
Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde gerçekleşmiştir?
A.
Sabah
B.
Öğle
C.
Akşam
D.
Gece
2.
Ben lezzetli bir şeftaliydim. Cildim ütülenmiş gibi dümdüz ve incecikti. Yanaklarıma gelince onlar sarıdan pembeye dönmüş ve kızarmıştı. Sabahın taze çiğ damlaları henüz yıkanmışım gibi kabuğumun üstündeydi. İçimdeki iri çekirdek yeni bir şeftali ağacının tohumu olmayı düşleyip duruyordu.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A.
Kurguya dayalı bir metindir
B.
İkilemelere yer verilmiştir.
C.
Konuşturma sanatından yararlanılmıştır.
D.
Betimleyici anlatıma başvurulmuştur.
3.
Aşağıdakilerin hangisinde olay üçüncü kişinin ağzından anlatılmıştır?

A.
Altmış yaşındaki bu saygıdeğer insanın, gayet akıcı ve düzgün bir Türkçe ile konuşmasına hayran kalmıştım. Ayrıca on dört dil bildiğini öğrenince büsbütün şaşırmıştım.
B.
Buradan töreni bütün ayrıntılarıyla görebildiğimiz hâlde salondakilerin bizi görmeleri mümkün değildi. Avrupa saraylarının hepsini gezdim fakat hiçbirinde şu anda bulunduğumuz oda benzeri bir yapı görmedim.
C.
Trenin hareket saatine henüz vakit vardı. Pencereden perondaki kalabalığı seyrediyordum. Aralarında tanıdığım insanlar olup olmadığını kontrol ettim. O sırada bir çift gözün bana baktığını gördüm.
D.
Merdivenleri pek hızlı çıkmıştı, kapı önüne gelince birden durdu. Kalbinin hızlı hızlı çarptığını duyar gibiydi. Sonra kapıyı açıp içeri girdi. Yerde bir mektup vardı, tedirgin bir şekilde eğilip mektubu aldı.
4.
Ufaklık, denizaltının cam kapağını kaldırdı. Kapağın üzerindeki suların denize düşerken çıkardığı ses büyüleyiciydi. Çevresinde tuhaf kokulu ama solunabilir bir hava vardı. Denizaltıyı, iskele özelliği kazandırılmış bir kıyıya yanaştırdı. Bir süre, oturduğu yerden çevreyi araştırıp dinledi. Bir tehlike bulunmadığına karar verdi. Çevik bir hareketle karaya sıçradı. Denizaltının kapağını uzaktan kumandayla kapattıktan sonra onu suyun birkaç metre derinliğinde beklemeye aldı.
Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A.
Betimlemeden yararlanılmıştır.
B.
Olay üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.
C.
Farklı duyularla ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.
D.
Benzetme yapılmıştır.
5.
Koskocaman adamdı. Çocukluğunda hayalini kurduğu
mavi bisiklete ancak şimdi, bu soğuk eylül sabahında sahip olabilmişti. Gözleri daldı. Bir süre çocukluğunu düşündü ve hüzünlendi.
Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?
A.
Şahıs
B.
Zaman
C.
Olay
D.
Mekân

6.
İtfaiye görevlileri merdivenle Cem’i ve kedisini kurtardılar. Cem, itfaiye merdiveninin ucundaki kutuya hayran kaldı. Onu lunaparktaki çarpışan arabalara benzetti. Ama bu, uçan bir arabaydı. Cem’in korkusu gitmişti. Uçan bir arabadan aşağıyı seyretmek çok güzeldi. Aşağıdaki kalabalığı gördü. Herkes kendisine bakıyordu.
Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A.
Olay yazısından alınmıştır.
B.
Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.
C.
Zaman belli değildir.
D.
Kişileştirme yapılmıştır.