MİLYONLU SAYILAR Konu Anlatımı 5.Sınıf

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
5,100
5
38
YEDİ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR
Yedi rakamlar yazılan sayılara yedi basamaklı doğal sayılar denir. Aşağıdaki abaküste verilen doğal sayıyı okuyarak yazalım.
yedi basamaklı sayılar
Yukarıdaki abaküste verilen sayının;
Okunuşu: 3 milyon beş yüz kırk bin 2 yüz otuz bir
Yazılışı: 3 540 231'dir. Abaküste binler basamağındaki çubuk boş olduğundan, bu basamağa 0 (sıfır) yazılmıştır.

SEKİZ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR
Sekiz rakamlar yazılan sayılara sekiz basamaklı doğal sayılar denir. Aşağıda verilen doğal sayıyı okuyarak yazalım.
sekiz basamaklı sayılar
Bu sayının okunuşu: yirmi beş milyon yedi yüz yirmi bin üç yüz sekiz.
Yazılışı: 25 720 308'dir.

DOKUZ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR
Dokuz rakamlar yazılan sayılara dokuz basamaklı doğal sayılar denir. Aşağıda verilen doğal sayıyı okuyarak yazalım.
milyonlu sayılar
Okunuşu: iki yüz seksen milyon üç yüz kırk üç bin beş yüz altı.
Yazılışı: 280 343 506'dır.