FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİ VERİLEN YAPIYI OLUŞTURMA

korayturgut

Öğrenci
13 Ara 2020
518
2
18
FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİ VERİLEN YAPIYI OLUŞTURMA

İki boyutlu görünümleri verilen bir cismi birim küplerle oluşturabilmemiz için bütün yönlerden görünümünü bilmemiz gerekmez. Önden ve arkadan görünümlerden sadece bir tanesini, sağdan ve soldan görünümlerden sadece bir tanesini ve üstten görünümünü bilmemiz, cismi oluşturabilmemiz için yeterlidir. Yani 3 farklı görünüm cismi oluşturmak için yeterlidir. 3’ten daha az sayıda görünümü verilen bir cismi oluşturmak ise mümkün değildir.

Cisimlerin sağdan görünümü ile soldan görünümü birbirine simetrik olacağından bu görünümlerden her ikisini de bilmemiz gerekmez. Aynı şekilde cismin önden görünümü ile arkadan görünümü de birbirine simetriktir. Dolayısı ile önden ve arkadan görünümden sadece bir tanesine çizim için ihtiyaç duyulur.

Aşağıdaki örnekte, farklı yönlerden iki boyutlu görünümleri verilen bir cismin nasıl gözükeceği anlatılmaktadır. Örneği dikkatlice inceleyelim.

ÖRNEK:

Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıları Oluşturma


Yukarıda önden, sağdan ve üstten iki boyutlu görünümleri çizilmiş olan cismi birim küpler yardımı ile oluşturalım.

ÇÖZÜM: Önden görünüm bize yatayda yan yana 4 tane birim küp olduğunu ve bu birim küplerden ilki ile sonuncusunun 2 katlı olduğunu söylemektedir. Sağdan görünüm arka arkaya 3 sıra olduğunu ve 2 katlı olanların nerelerde olduğunu belirtmektedir. Üstten görünüm ise bize önden ve sağdan göremediklerimizi gösterir. Dolayısı ile verilen bilgilere göre bu cisim birim küpler yardımı ile aşağıdaki şekilde oluşturulabilir.

Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıları Oluşturma