CİSİMLERİN FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİNİ ÇİZME

korayturgut

Öğrenci
13 Ara 2020
518
2
18
CİSİMLERİN FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİNİ ÇİZME


Eş küplerle oluşturulan 3 boyutlu yapıların farklı yönlerden görünümlerini 2 boyutlu olarak çizebiliriz. Bunu yaparken verilen yapının istenilen yönden bakış açımıza göre dik yüzeyleri çizeriz. Karşılıklı yönlerden oluşan görüntüler eş ve simetrik olur.

ÖRNEK: Aşağıda verilen cismin önden, arkadan, sağdan, soldan, üstten ve alttan görünümünü çizelim.


Önden ve arkadan görünümler eş ve simetriktir.

1608490243033.png

Sağdan ve soldan görünümler eş ve simetriktir.

1608490281556.png

Alttan ve üstten görünümler eş ve simetriktir.

1608490302083.png