Ahlaki Davranışlar Test - 3

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
9,752
9
38
Ahlaki Davranışlar Test - 3
1.
“...Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları sever.”
(Mâide suresi, 42. ayet)

Aşağıdaki hadislerin hangisinin konusu bu ayetin konusuyla aynıdır?
A.
“Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz.”
B.
“Allah’tan korkun, çocuklarınız arasında adaleti gözetin.”
C.
“İyiliklerin en iyisi, kişinin baba dostlarının ailelerini ziyaret etmesidir.”
D.
“Küçüğüne acımayan, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir.”
2.
“Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez.”

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu hadisin mesajıyla örtüşmektedir?
A.
Mahkemeye vermek hak arama yoludur.
B.
Merhamet insana yakışan bir duygudur.
C.
Adalet toplumları yücelten bir değerdir.
D.
Zayıf ve kimsesizleri korumak erdemdir.
3.
• ‘‘İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek mümin olamazsınız.’’
• ‘‘Birbirinize haset etmeyin, birbirinize küsmeyin, birbirinize kin beslemeyin ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun.’’

Bu hadislerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
A.
Sevgiyi yok edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
B.
Birlik ve beraberliği korumak herkesin görevidir.
C.
Her Müslüman birbirine dostça davranmalıdır.
D.
İman etmek cennete girmek için yeterlidir.
4.
“Şüphesiz Rabb’imiz Allah’tır, deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.”
(Ahkâf suresi, 13. ayet)

Buna göre,
I. Bir Müslümanın özü sözü bir olmalıdır.
II. İman eden kişi inancını açıklamalıdır.
III. Ahirette üzülmemek için iman etmek yeterlidir.
yargılarından hangileri bu ayetin mesajıyla örtüşmektedir?
A.
Yalnız I.
B.
Yalnız III.
C.
I ve II.
D.
II ve III.
5.
Aşağıdaki Hz. Peygamberle ilgili ifadelerden hangisi insanlara değer vermekle ilgili değildir?

A.
Gece yarısı kalkıp ibadet etmesi
B.
En küçük ikramı bile kabul etmesi
C.
Küçük büyük herkese selam vermesi
D.
Muhatabın yüzüne bakarak konuşması

6