Ahlaki Davranışlar Test - 2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
9,731
9
38
Ahlaki Davranışlar Test - 2
1.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

A.
“...Bir kötülüğü bağışlarsanız şüphesiz Allah çokça affedicidir, güçlüdür.” (Nisâ suresi, 149. ayet)
B.
“… Ve eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hükmet. Allah âdil olanları sever.” (Mâide suresi, 42. ayet)
C.
“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi emreder...” (Nahl suresi, 90. ayet)
D.
“...Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaleti gerçekleştirmekten alıkoymasın...” (Mâide suresi, 8. ayet)
2.
Aşağıdakilerden hangisi ‘güvenilir olmakla’ doğrudan ilgili değildir?

A.
Verilen sözü tutmak
B.
Doğru şahitlik etmek
C.
Alınan emaneti korumak
D.
İyilik gördüğünde teşekkür etmek
3.
"Ben, haklı olduğu hâlde çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda bir köşk, şaka da olsa, yalan söylemekten kaçınan kimse için cennetin ortasında bir köşk ve ahlâkı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.”

Aşağıdaki tutumların hangisi bu hadisin mesajına aykırıdır?
A.
Münakaşa etmekten kaçınmak
B.
Aldatmaktan uzak durmak
C.
Şaka amacıyla kandırmak
D.
Yeteri kadar konuşmak
4.
“Allah’a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi sevebileceğiniz bir şey öğreteyim mi? Aranızda selamı yayınız.”

Bu hadisin asıl mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
A.
İnananların ödülü cennettir.
B.
Müminler birbirlerini sevmelidir.
C.
Selamlaşmak kalpleri yumuşatır
D.
Selamlaşmak yaygınlaştırılmalıdır.
5.
Aşağıdaki tanımların hangisi ‘sabır’ kavramına aittir?

A.
Allah’a tevekkül ederek yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmek için çaba harcamak ve elden gelen gayreti göstermektir.
B.
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi anlamına gelir.
C.
Kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendini kontrol etmesidir.
D.
İnsanı bir şeye ya da bir kimseye yakın ilgi göstermeye yönelten duygudur.

6.
“Kulların sabaha eriştiği her gün (yeryüzüne) iki melek iner. Bu iki melekten biri, ‘Allah’ım malını, hayır yolunda harcayan kişiye onun yerine yenisini ver.’ der. Diğeri de ‘Allah’ım malını hayır yolunda harcamayan kişinin malını telef et.’ der.”

Bu hadisin mesajı aşağıdaki değerlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A.
Dostluk
B.
Vatanseverlik
C.
Sorumluluk
D.
Yardımseverlik