8. Sınıf Din Kültürü Zekât ve Sadaka – 2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
6,450
8
38
Soru 1
  1. Allah' ın hoşnutluğunu kazanmak için verilir.
  2. İstenilen miktarda olabilir.
  3. Belli bir zaman içinde verilmelidir.
  4. Yapılan her iyilik bir sadakadır.
Yukarıdakilerden hangisi sadaka ile ilgili verilen yanlış bir bilgidir ?
A1
B2
C3
D4
Soru 2
İslam' ın beş şartından biri olan, sahip olunan mal ve paranın kırkta birinin her yıl ihtiyaç sahiplerine verilmesine ne ad verilir ?
ASadaka
BOruç
CNamaz
DZekât
Soru 3
Allah rızası için fakirlere muhtaç kimselere, karşılıksız olarak yapılan yardıma ne ad verilir ?
AZekât
Bİnfak
CSadaka
DÖşür
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye grubuna giren durumlardan biri değildir ?
AFakire yardım etmek
BCanlıların yararına bir eser yapmak
Cİnsanlara faydalı bir kitap yazmak
DHayırlı evlatlar yetiştirmek
Soru 5
İslam dininde emredilen veya tavsiye edilen zekat, sadaka, kurban, fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
AYardımlaşma ve dayanışma
BÇalışkanlık ve mutluluk
CDoğruluk ve adalet
DSabır ve bereket
Soru 6
  1. Belli bir yerde oturuyor olmak
  2. Erkek olmak
  3. Zengin olmak
  4. Sağlıklı olmak
Yukarıdakilerden hangisi zekâtın şartlarındandır ?
A1
B2
C3
D4
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisine zekât verilmez ?
ABaba
BHala
CAğabey
DTeyze
Soru 8
Zekât miktarlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
ATicaret mallarından 1/40
BToprak ürünlerinden 1/10
CKoyun ve keçiden 1/30
DAltın ve gümüşten 1/40
Soru 9
Kaç adet büyükbaş hayvanı olan kimse zekât vermekle mükelleftir ?
A10
B20
C30
D40
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisine zekât verilemez ?
ADüşkünlere
BBorçlulara
CFakirlere
DZenginlere
Soru 11
Ramazan bayramından önce fakirlere verilen sadakaya ne denir ?
AFitre
BZekât
CÖşür
DHaraç
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi zekatın bireysel faydalarından biri değildir ?
AKişiyi cimrilikten kurtarır.
BDüşküne yardım etmenin mutluluğunu hissettirir.
CKişideki şefkat ve merhamet duygularını geliştirir.
DToplumdaki birlik ve beraberlik duygularını güçlendirir.
Soru 13
Aşağıdaki davranışlardan hangisi sadaka olarak nitelendirilemez ?
AKomşularla olan ilişkide kırıcı olmayıp iyi davranmak.
BDüşmanlık yapan iki aileden zayıf olan tarafı destekleyerek karşı tarafa düşmanlığa cesaretlendirmek.
CEngellilere öncelik verip onlara yardımcı olmak.
DSusayan birine su vermek.
Soru 14
Zekât yapılışı bakımından nasıl bir ibadettir ?
ABeden
BMal
CDil
DHem mal hem beden
Soru 15
İslam dini Müslümanlara zekât ibadetini farz kılmakla aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir ?
AMüslümanlar arası iletişim
BKötü davranışlardan sakınma
CPaylaşma ve yardımlaşma duygusunun gelişmesi
DKişinin duygu dünyasının gelişimi