8. Sınıf Din Kültürü Din ve Hayat – 2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
6,450
8
38
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi İslam' ın hayat dini olduğunun bir göstergesi değildir ?
Aİnsan ilişkilerini yönlendirmesi
Bİnsanların yemek, içmek gibi temel ihtiyaçlarının olması
CZamanın belli dilimlerinde ayrılmış ibadetlerin olması
DHayatın her anında uygulanması gereken kurallara sahip olması
Soru 2
Hz. Yusuf köle olarak hizmet ettiği evde evin hanımının isteklerine boyun eğmediği için kadın tarafından iftiraya uğramış ve yıllarca hapiste yatmış ama hiçbir zaman isyan etmemiş hapisten kurtulmuştur.
Yukarıdaki bilgilerde Hz. Yusuf' un hangi yönüne değinilmemiştir ?
Aİffetli olması
BSabırlı olması
CNamuslu olması
DCömert olması
Soru 3
Hz. Yakup, on iki oğlundan biri olan Hz. Yusuf' u çok sevmesi kardeşlerini rahatsız etti ve onu bir kuyuya atarak ölüme terk ettiler, babalarına da Yusuf' u kurt yedi diyerek kandırmışlardır.
Hz.Yusuf' un kardeşlerinin hangi özelliğinden bahsedilmişti ?
AKıskanç olmaları
BHoşgörülü olmaları
CAnlayışlı olmaları
DMerhametli olmaları
Soru 4
Aşağıdaki Peygamberlerden hangisi sevgi ve merhamet örneği olan Hz. Yusuf'un babasıdır ?
AHz. Musa
BHz. Yakup
CHz. İsmail
DHz. Yahya
Soru 5
Aşağıda Hz. Yusuf İle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir ?
AYakup Peygamberin oğludur.
BKur'an' da Yusuf suresi 121 ayetten oluşmaktadır.
CHz. Yakup’un 12 oğlundan biridir.
DKur’an’da Yusuf suresi 111 ayetten oluşmaktadır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yusuf Peygamberin kıssasından çıkartılabilecek bir yargı değildir ?
AHoşgörü ve merhamet bir insanda olması gereken temel esaslardandır.
Bİnsanlara karşı kin ve nefret duyguları barındırılmamalıdır.
CYapılan her türlü iftiranın mutlaka bir gün yapan kişiye atılacağını.
Dİnsanların sürekli sabırlı olması gerektiği ve sabır ile refaha ulaşılabileceği çıkartılabilir.
Soru 7
Dinimiz kul hakkına oldukça önem vermiştir ve bunun ilgili bir çok ayet ve hadis bulunmaktadır. Bir kişi isteyerek veya istemeyerek kul hakkına girerse nasıl davranması gerekmektedir ?
AKul hakkına girdiği kadar bağış yapmalı
BBir an önce tövbe etmelidir.
CAhirette hesap günün beklemelidir.
DHakkına girdiği kişiyi bulup ondan helallik istemeli hakkını ona geri vermelidir.
Soru 8
Dinimizde sarhoşluk etkisi veren her türlü madde haram kılınmıştır. Aşağıda verilen nedenlerden hangileri bu yasağın kapsadığı nedenler arasında yer almamaktadır?
AKalp ve onur kırıcı davranışlarda bulunmamıza neden olmaları
BTrafik kazalarına neden olması
CAilevi sorunlara neden olması
DÇok zor şartlarda üretiliyor olmaları
Soru 9
Hz. Yusuf' un kardeşleri tarafından kuyuya atılmasının aşağıdakilerden hangisidir ?
AHz. Yusuf'un Hz. Yakup'a olan sevgisi
BHz. Yusuf'un Bünyamin'e düşkünlüğü
CHz. Yusuf'u kıskanmaları
DHz. Yusuf'u sevmemeleri
Soru 10
Hz. Yusuf ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir ?
ATüm insanlara gönderilmiş bir peygamberdir.
Bİffet ve namusuna düşkün idi.
CMerhametli ve affediciydi.
DYardımseverdi.
Soru 11
Kur'an-ı Kerim'de doğru bilgiye ulaşmak için belli kaynakların neler olduğuna değinilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen kaynak türleri arasında yer almamaktadır ?
AAkıl
BDuyu organları
CHisler
DVahiy
Soru 12
Hz. Yusuf' un öz kardeşinin adı nedir ?
ABünyamin
Bİsmail
CHarun
Dİbrahim
Soru 13
Dinimiz düşünmeyi ve düşündüğünü özgürce ifade etmeyi mümkün kılmıştır. Buna göre dinimiz ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez ?
AKişi her istediği sözü her yerde ve her durumda söyleyebilir.
BFikir ve düşünce özgürlüğü dinimizde bulunmaktadır.
CFikirlerini ve düşüncesini söylemekte Müslümanlar rahat olmalıdırlar.
DFikirlerimizi ve düşüncelerimizi doğru düzgün bir şekilde ifade etmeliyiz.
Soru 14
Hz. Yusuf' a kötülük edip onu kuyuya atanlar kimlerdir ?
AÜvey babası
BÜvey kardeşleri
CAmcaları
DMısır kralı
Soru 15
Çocuklar ilk olarak örnek almaya başlar ve kendi hayatlarında da olumlu veya olumsuz yönde olan bu davranışlara yer verirler. Bu metinde çocukların örnek aldığı kişilerin başında gelen aşağıdakilerden hangisidir ?
AÇevre
BArkadaş
CAile
DÖğretmenler