6. Sınıf 3. Ünite Downtown – Konu Anlatımı

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
6,450
8
38
ÜNİTE 3 – DOWNTOWN

KONU ANLATIMIMAKING COMPARISONS – COMPARATIVE ADJECTIVES


İki şey karşılaştırılırken sıfatlar kullanılır ve karşılaştırma cümlelerinde bu kullanılan sıfatların hece sayıları önemlidir.

 • Tek heceli sıfatların sonuna “-er” eki getirilir ve bu cümleye “daha” anlamı katar.
short –> shorter

small –> smaller

tall –> taller • İki veya daha fazla heceli sıfatların önüne “more” kelime getirilir ve bu cümleye “daha” anlamı katar.
beautiful –> more beautiful

crowded –> more crowded

expensive –> more expensive


Note 1: Tek heceli sıfatlarda sıfat “sessiz harf + y” şeklinde bitiyorsa, bu sıfatın sonuna “-er” eki getirilirken “-y” düşer ve yerine “-ier” eki getirilir.

happy –> happier

noisy –> noisier

busy –> busier

Note 2: Tek heceli sıfatlarda sıfat “sesli harf + sessiz harf” şeklinde bitiyorsa, sıfatın sonundaki sessiz harf çift yazılır ve ardından “-er” eki getirilir.

big –> bigger

fat –> fatter

hot –> hotter • Bazı sıfatlar düzensiz Bu sıfatlarda kısa ya da uzun sıfatlardaki kurallar uygulanmaz. Bu sıfatlar cümlede “daha” anlamında kullanılacağı zaman sıfat tamamen değişir ve değişirken belli bir kuralı yoktur.
good –> better

bad –> worse

little –> less

many/much –> more

far –> farther/further*** Karşılaştırma cümlelerinde sıfatlardan sonra mutlaka “than” ifadesi kullanılır.***

Example:

 • A skyscraper is taller than a house.
 • Antalya is more beautiful than Ankara.
 • İstanbul is noisier than Ağrı.
 • Diyarbakır is hotter than İzmir.
 • Defne’s English is better than Okan’s.

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE

(ŞİMDİKİ ZAMAN)


POSITIVENEGATIVEQUESTION FORM
I am sleeping.


You are sleeping.
We are sleeping.
They are sleeping.

He is sleeping.
She is sleeping.
It is sleeping.
I am not sleeping.


You are not sleeping.
We are not sleeping.
They are not sleeping.

He is not sleeping.
She is not sleeping.
It is not sleeping.
Am I sleeping?


Are you sleeping?
Are we sleeping?
Are
they sleeping?

Is he sleeping?
Is she sleeping?
Is it sleeping?
 • Bu zaman kalıbını, içinde bulunduğumuz anda yapmakta olduğumuz durumları ifade ederken kullanırız. Cümlede fiile “-ing” eki getiririz ve bu kalıbı Türkçeye çevirirken fiile “-yor” eki getiririz.
 • Ayrıca konuşmanın gerçekleştiği sırada o durumu yapmıyor olsak bile o sıralarda yapmakta olduğumuz durumları da bu zaman kalıbı ile anlatırız.
 • Değişmekte olan durumları da bu zaman kalıbı ile anlatırız.
 • Bu zaman kalıbıyla “always” zarfını kullanarak tekrarlanan durumları vurgularız ya da yakınma/hoşnutsuzluk ifade ederiz.
 • Bu zaman kalıbıyla “tomorrow, next week” gibi gelecek zaman zarflarını kullanarak gelecekte yapmayı planladığımız durumları da ifade edebiliriz.
ŞİMDİKİ ZAMAN ZARFLARI (Adverbs of time)
At the moment

At this moment
At present
Now
Right now
Just now

Today

Tonight
This morning
This evening
This week
This weekend
This month
This year
This summer
This semester
This term
These days
Nowadays
AlwaysTomorrow
Next week
Next year
Next summer
In two days
Examples:

 • He is playing computer games now. (O şu an bilgisayar oyunları oynuyor.)
 • She is going to Antalya this month. (O bu ay Antalya’ya gidiyor.)
 • It is getting hotter. (Hava gittikçe ısınıyor.)
 • It is always raining. (Her zaman yağmur yağıyor.)
 • She is coming from Ankara next week. (O gelecek hafta Ankara’dan geliyor.)