5.SINIF ZAMAN ÖLÇÜLERİ KONU ANLATIMI

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
5,100
5
38
Zamanı belirtmek için yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika ve saniye gibi çeşitli zaman ölçülerini kullanırız. Şimdi bu zaman ölçülerini yakından tanıyalım ve birbirine dönüştürmesini öğrenelim.

5.sınıf zaman ölçüleri

Gün : Dünya'nın kendi ekseni etrafında bir defa dönmesi için geçen zaman 1 gündür.
1 gün = 24 saat
Hafta : 7 günlük süreye 1 hafta denir.
Ay : 1 ay 30 veya 31 gündür. Şubat ayı 28 gündür fakat 4 yılda bir 29 gün olur.
Problemlerde çoğunlukla 1 ay 30 gün olarak alınır. Soruda kaç gün olarak alınacağı belirtilmemişse 30 gün olarak kabul edilir.

Yıl : Dünya'nın Güneş etrafında bir defa dönmesi için geçen zamana 1 yıl denir.
1 yıl = 365 gün 6 saattir. Bu 6 artık saat, 4 yılda bir toplanıp 1 gün olarak o yıla eklenir. Böylece o yıl, 366 gün olur ve artık yıl adını alır. 4 ile tam olarak bölünebilen yıllar artık yıllardır. Örneğin; 1996, 2000, 2008 ve 2012 yılları artık yıllardır.
Problemlerde 1 yıl 365 gün olarak kabul edilir.
30 gün süren aylar : Eylül, Kasım, Nisan ve Haziran aylarıdır.
31 gün süren aylar : Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarıdır.

Yüzyıl (Asır) : 100 yıllık zamana 1 yüzyıl veya 1 asır denir. Yüzyıl kısaca "yy" ile gösterilir.

Saat : 1 günün 24 te 1 ine 1 saat denir ve kısaca "sa" kısaltması ile gösterilir.
1 saat (sa) = 60 dakika (dk)
1 saat (sa) = 60 x 60 = 3600 saniye (sn)

Yarım Saat : 1 saatin yarısıdır ve 30 dakikadır.

Çeyrek Saat : 1 saatin 1/4' üdür ve 15 dakikadır.

Dakika : 1 saatin 60 eş parçasından biridir. Kısaca "dk" şeklinde gösterilir.
1 dakika (dk) = 60 saniye (sn)

Saniye : 1 dakikanın 60 eş parçasından biridir. Kısaca "sn" şeklinde gösterilir.

ZAMAN ÖLÇÜLERİNİ BİR BAŞKA ÖLÇÜ BİRİMİ CİNSİNDEN YAZMA
Bütün ölçü birimlerinde olduğu gibi zaman ölçüleri de kendisinden büyük birime çevrilirken bölünür, kendisinden küçük birime çevrilirken çarpılır. Kaça bölünüp, kaçla çarpılacağı o ölçü birimleri arasındaki kat ilişkisiyle belirlenir.

ÖRNEK 1 : 120 dakika kaç saat eder?
ÇÖZÜM : Küçük birim büyük birime çevrileceği için bölme işlemi yapılacaktır. Dakika saatin 1/60'i olduğu için 120 dakika, 60'a bölünerek sonuç bulunacaktır.
120 : 60 = 2 saat

ÖRNEK 2: 4320 dakika kaç gün eder?
ÇÖZÜM : İlk önce dakikayı saate çevirip daha sonrada saati güne çeviririz. Dakika saatin 1/60 i olduğu için, 4320 dakikayı 60 a bölerek saat cinsinden değerini buluruz.
4320 : 60 = 72 saattir. Şimdide güne çevirelim.
1 saat günün 1/24 üdür. Saati güne çevirirken 24 e böleriz.
72 : 24 = 3 gündür.

ZAMAN ÖLÇÜLERİYLE TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ
Zaman ölçülerini yazarken büyük birimi en solda, küçük birimi en sağda olacak şekilde yazarız.
Aynı birimler arasında işlem yaparız.

ÖRNEK : "4 sa 12 dk 36 sn" ile "6 sa 34 dk 44 sn" yi toplayıp sonucu en sade şekilde yazınız.
ÇÖZÜM : Verilenleri alt alta yazarak toplayalım.
zaman ölçüleri toplama
Yaptığımız işlemlerde dakika ve saat 60 tan büyük olmamalıdır. Soruda bulduğumuz 80 saniye 60 tan büyük olduğu için, 80 saniyeden 60 saniyeyi çıkarıp dakikaya 1 elde ekliyoruz.

ÖRNEK : 29.06.1985 tarihinde doğan bir kişinin 15.09.2014 tarihindeki yaşını hesaplayınız.
ÇÖZÜM : Verilen tarihleri büyükten küçüğe doğru olacak şekilde yeniden düzenleriz. Önce yıl, sonra ay ve en son olarak gün olacak şekilde yazarız.
NOT : Tarihler arasında işlem yaparken ilk önce günden başlayınız.
zaman ölçüleri çıkarma